مشکلات اخذ سند برخی پلاک های شهرستان شاهین شهر و میمه بررسی شد.

مشکلات اخذ سند برخی از پلاکهای شهرستان شاهین شهر و میمه طی جلسه ای در اداره ثبت اسناد و املاک شاهین شهر بررسی شد.
 

جلسه برنامه ریزی هفته منابع طبیعی برگزار شد

اولین جلسه برنامه ریزی هفته منابع طبیعی  با حضور کلیه پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار شد. 

بازدید اعضاء کمیسیون ماده واحده شهرستان شاهین شهر و میمه از منطقه میمه


اعضاء کمیسیون ماده واحده شهرستان شاهین شهر و میمه از منطقه میمه بازدید کردند.


برگزاری جلسه بررسی مسائل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور کلیه پرسنل اداره برگزار شد.

گزارش تصویری از بازدید منطقه خال سفید

رئیس اداره حفاظت و بهره برداری و معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به اتفاق رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه از منطقه خال سفید  بازدید بعمل آوردند. 

مسائل و مشکلات محدوده های مورد ادعای ستاد اجرای فرمان امام

در اجرای مصوبات جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان جلسه ای در محل اداره منابع طبیعی شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی


جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور رئیس دادگستری ،

دیدار نماینده ولی فقیه استان اصفهان از اداره منابع طبیعی شهرستان

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه میزبان حجت الاسلام عسگری ، نماینده ولی فقیه ، بارباز و قاسمی ،رئیس و کارمند اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ، بود.

حکم تخریب اراضی تصرفی در بخش میمه اجرا شد

در اجرای حکم دادگاه عمومی بخش میمه نسبت به تخریب اعیانی های ساخته شده در اراضی ملی پلاک های حسن رباط و لای بید اقدام و در مجموع بیش از ده هزار مترمربع از این اراضی رفع تصرف و به بیت المال برگشت.
 

برگزاری جلسه ماهیانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات فنی و اداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور کلیه پرسنل برگزار شد.


صفحه 4 از 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>