پروژه جنگل کاری در حوزه آبخیز بند خاکی دستکن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرایی شد

پروژه جنگل کاری در حوزه آبخیز بند خاکی دستکن توسط ریاست اداره فنی جنگل کاری استان و کارشناسان ناظر ، رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان شاهین شهر و میمه مورد بازدید قرار گرفت.

برزوزاده، رئیس اداره فنی جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در مصاحبه خبری گفت: مساحت این پروژه 200 هکتار و اعتبار آن بالغ بر 140  میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی می باشد و با توجه به رویکرد سازمان جنگل ها در تجمیع کلیه پروژه های اجرایی در واحد حوزه آبخیز در مراتع زیادآباد جانمایی گردیده است.
وی ادامه داد: شیوه اجرای این طرح به صورت بذرکاری با گونه جنگل بادام اسکوپاریا و بدون نیاز به هرگونه آبیاری میباشد. لازم به ذکر است طی سالهای گذشته در همین مرتع با شیوه مذکور بادام کاری صورت گرفته و تا 95 درصد موفقیت آمیز بوده و در ادامه اجرای این پروه از محل اعتبارات اداره فنی جنگل کاری ، 10 هکتار دیگر نیز به سطح پروژه افزوده خواهد شد.
بازدید : 78 15 مهر 1397 ساعت 12:58 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری