بازدید اعضاء کمیسیون ماده واحده شهرستان شاهین شهر و میمه از منطقه میمه


اعضاء کمیسیون ماده واحده شهرستان شاهین شهر و میمه از منطقه میمه بازدید کردند.در این بازدید که با هماهنگی قبلی و طی دعوت نامه از اعضاء کمیسیون انجام شد، عرصه های مورد اعتراض فضل اله مرادی، محمدعلی کریمی و مجید خزاعی در پلاک های حسن رباط و لای بید مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نتیجه مشاهدات ، تحقیقات محلی، بررسی نوع پوشش گیاهی و آثار تصرف و نظرات کارشناسی اعضاء کمیسیون ماده واحده به قاضی این کمیسیون برای انشاء رأی ارائه گردد.بازدید : 162 7 دي 1396 ساعت 10:25 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری