گزارش تصویری از بازدید منطقه خال سفید

رئیس اداره حفاظت و بهره برداری و معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به اتفاق رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه از منطقه خال سفید  بازدید بعمل آوردند. 

در این بازدید پوشش گیاهی منطقه همچنین نحوه بهره برداری معادن مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید : 161 25 آذر 1396 ساعت 09:42 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری