برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی


جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور رئیس دادگستری ،

جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور رئیس دادگستری ، دادستان و روسای ادارات منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، اطلاعات ، ثبت ، شهرداری و رئیس دادگستری میمه برگزار شد. در این جلسه تصرفات غیرمجاز ارتش و سپاه در اراضی ملی و تغییر کاربری به صورت کشاورزی و حفر چاه های غیر مجاز و همچنین مشکلات ایجاد شده در طرح دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه از سوی اداره منابع طبیعی علیه یگان های مربوطه و معضلات اجتماعی ایجاد شده بررسی گردید.
همچنین مشکلات پلاکهای دارای اهمیت و قناتهای موجود در محدوده شاهین شهر و میمه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور رئیس دادگستری ، دادستان و روسای ادارات منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، اطلاعات ، ثبت ، شهرداری و رئیس دادگستری میمه برگزار شد. در این جلسه تصرفات غیرمجاز ارتش و سپاه در اراضی ملی و تغییر کاربری به صورت کشاورزی و حفر چاه های غیر مجاز و همچنین مشکلات ایجاد شده در طرح دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه از سوی اداره منابع طبیعی علیه یگان های مربوطه و معضلات اجتماعی ایجاد شده بررسی گردید.
همچنین مشکلات پلاکهای دارای اهمیت و قناتهای موجود در محدوده شاهین شهر و میمه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
بازدید : 261 11 آذر 1396 ساعت 07:42 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری