حکم تخریب اراضی تصرفی در بخش میمه اجرا شد

در اجرای حکم دادگاه عمومی بخش میمه نسبت به تخریب اعیانی های ساخته شده در اراضی ملی پلاک های حسن رباط و لای بید اقدام و در مجموع بیش از ده هزار مترمربع از این اراضی رفع تصرف و به بیت المال برگشت.
 

اکبری (رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان) گفت : اشخاص حقیقی از اهالی روستای حسن رباط و شهر لای بید مبادرت به تصرف عدوانی اراضی ملی به صورت احداث اعیانی و ساخت و ساز نموده که ابتداً دعوی از سوی اداره به طرفیت ایشان مطرح و قرار منع تعقیب صادر گردید و سپس دعوی حقوقی خلع ید و قلع و قمع و پرداخت خسارت در دادگاه عمومی بخش میمه مطرح و حکم به محکومیت صادر شد که در دادگاه تجدید نظر قطعی گردید. نهایتاً درخواست صدور اجرائیه از سوی اداره به دادگاه ارسال و پس از طی مراحل قانونی ، حکم خلع ید و قلع و قمع با همکاری نیروهای یگان حفاظت اداره کل ، نیروی انتظامی و دادگستری میمه اجرا گردید.


بازدید : 293 7 شهريور 1396 ساعت 11:14 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری