جلسه بررسی مسائل و مشکلات پلاکهای 291 و 516/26

جلسه بررسی مسائل و مشکلات پلاکهای 291 و 516/26 و اعتراضات واصله در آن پلاک ها با حضور کارشناسان دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان ، و همچنین اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان ، در اداره منابع طبیعی شهرستان برگزار شد. 
 پس از پایان جلسه از اراضی مورد نظر بازدید بعمل آمد  که نتیجه بررسی ها و بازدید انجام شده توسط توسط کارشناسان دفتر ممیزی و حدنگاری به ریاست محترم سازمان ارائه خواهد شد.
بازدید : 244 7 دي 1395 ساعت 10:53 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری